Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.imadarka.hu weboldal (a továbbiakban: weboldal) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.imadarka.hu/altalanos-szerzodesi-feltelek oldalon.

Kérjük, amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, olvassa el figyelmesen Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A weboldal használatával a látogató, felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri az alábbiakban felsorolt tudnivalókat:

1. Szerződő Felek: Szolgáltató

 • Szolgáltató neve: Kemény Balázs e.v.
 • Szolgáltató székhelye: 2330 Dunaharaszti, Babits Mihály utca 26.
 • Fogyasztói kifogások megtételének helye: 2330 Dunaharaszti, Babits Mihály utca 26.
 • Adószáma: 57525664-1-33
 • Nyilvántartási száma: 56163715
 • Bejegyző hatóság: Belügyminisztérium
 • Kamara: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK)
 • Telefonszáma: +36 30 637 8175
 • Email címe: info@imadarka.hu


Tárhelyszolgáltató:

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Telefon: +36 1 700 2323
 • E‑mail: info@mhosting.hu

2. Szerződő Felek: Felhasználó

Felhasználó

Felhasználó mindazon (természetes vagy jogi) személy, aki a weboldalt felkeresi, és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. Felhasználó ezzel a magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Megrendelő

Megrendelő mindazon (természetes vagy jogi) személy, aki a www.imadarka.hu weboldal igénybevételével elektronikus úton leadott megrendelés keretében a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint Szolgáltató által a weboldalon kínált termékek közül vásárol.

3. Alapvető rendelkezések

Jogszabályi hivatkozások

Jelen ÁSZF‑ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatályosság, módosítások

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. A mindenkor hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható a www.imadarka.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek linkre kattintva. Az ÁSZF módosulását Szolgáltató a weboldalán közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

Szerzői jog

Az Imadárka weboldalát (www.imadarka.hu) Kemény Mátyás egyéni vállalkozó (2330 Dunaharaszti, Babits Mihály utca 26., e‑mail: info@imadarka.hu) működteti, a honlapon található minden tartalom a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alá esik.

www.imadarka.hu weboldalon található tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában Kemény Mátyás szellemi alkotását, tulajdonát képezi, és írásbeli engedélye hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Ezen felhasználás kizárólag személyes célból történhet, így a Felhasználó nem jogosult a tartalom újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen formában és/vagy eszközzel történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A weboldal használatával Felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek (jelen ÁSZF megszegésének) minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén Felhasználó elfogadja, hogy a weboldal kárának külön bizonyítása nélkül is kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak.

Rendelkezésre állás

A weboldal működésével, megrendelési és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdéseket illetően Szolgáltató az 1. pontban megadott elérhetőségeken munkanapokon 8 és 16 óra között rendelkezésre áll.

4. Adatkezelési szabályok

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről és védelméről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a www.imadarka.hu/adatkezelesi-tajekoztato linkre kattintva.

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Figyelem! Mivel Szolgáltató jelenleg nem tud folyamatosan elérhető termékkészletet biztosítani, ezért a weboldalon nem történik közvetlen megrendelés, kizárólag rendelési érdeklődés küldhető el az ezt a célt szolgáló űrlap segítségével, mely űrlap elküldésével nem keletkezik fizetési kötelezettség. A weboldalon található termékek megrendelése kizárólag előzetes kapcsolatfelvételt, írásbeli egyeztetést követően, emailben történik.

A megjelenített termékek a weboldalon keresztül, online vagy telefonos úton rendelhetőek meg, személyesen Megrendelő vagy meghatalmazottja általi átvétellel, vagy postán maradó csomagként, illetve Foxpost automatán keresztül küldve. Székhelyünk nem üzemel üzletként, ilyen jellegű személyes vásárlásra nincs lehetőség.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak alanyi adómentesek, és nem tartalmazzák a szállítás díját.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási módok pontban olvasható.

Bővebb információt, fotót a termékről a www.imadarka.hu/imadarka-rendeles/ menüpontban tekinthet meg. Ez a rendelési oldal tartalmazza a termék árát, leírását, a választható variációkat, valamint a megrendelés teljesíthetőségének igazolása esetén a szállítási és fizetési árakat, lehetőségeket. A termékek adatlapján megjelenített fotók és képek eltérhetnek a valóságostól. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot Szolgáltatóval a megadott elérhetőségeken.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

6. Rendelés menete

Rendelés menete

Megrendelési igény esetén Felhasználó megrendelési űrlapot tölt ki és küld el Szolgáltató részére a weboldalon keresztül, ami nem regisztrációhoz kötött. Az űrlap elküldése nem von maga után fizetési kötelezettséget. Szolgáltató a beküldött űrlap alapján visszaigazolást küld a rendelés teljesíthetőségéről és végösszegéről a választott szállítási mód alapján, aminek elfogadására Felhasználó e‑mailben küldheti el megrendelési szándékát.

(5) Rendelés visszaigazolása és teljesítése

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, az Ön által megadott e-mail címen e-mailben értesítjük Önt. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor, valamint a személyes átvételre is csak a visszaigazolást követően van lehetőség.

Fizetési módok

A megrendelés végösszegének kiegyenlítése banki átutalással vagy személyes átvétel esetén készpénzben lehetséges. Átutalással történő fizetés esetén amennyiben az átutalás 5 munkanap alatt nem érkezik meg Szolgálgató bankszámlájára, úgy a megrendelés tárgytalannak minősül.

Fizetési módok:

 • banki átutalás: Szolgáltató a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását követően a visszaigazoló e-mailben küldi el Felhasználó részére az előreutaláshoz szükséges adatokat. A megrendelt terméke(k) kizárólag az összeg beérkezése után lesznek átadva szállításra.
 • készpénz: kizárólag személyes átvétellel történő megrendelés esetén Megrendelő fizethet Szolgáltató telephelyén is átvételkor, készpénzben. Bankkártyával történő helyszíni fizetésre nincs lehetőség!

A fizetendő végösszeg a megrendelést visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Banki átutaláshoz szükséges adatok:

 • Kedvezményezett: Keményné Váradi Erzsébet
 • Bankszámlaszám: 11641003-44711401-41000003

Szállítási módok

A megrendelt termékek átvehetőek személyesen Dunaharasztin, postán maradó küldeményként a választott postán, vagy Foxpost csomagküldeményként a választott Foxpost automatában.

Szállítási díjak:

 • Személyes átvétel díja: ingyenes.
 • Postán maradó küldemény díja: 1000 Ft.
 • Foxpost küldemény díja: 1200 Ft.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a visszaszállítás díja Megrendelőt terheli.

A megrendelés teljesítése visszaigazolásától számított 1 – 15 munkanap. A számlát a csomag tartalmazza.

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén Szolgáltató a megadott elérhetőségeken rendelkezésre áll.

Adatbeviteli hibák

A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén azt haladéktalanul (24 órán belül) jelezni kell Szolgáltató jelen ÁSZF-ben meghatározott e‑mail címén. Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásából származó károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

Megrendelés visszaigazolása

Amennyiben a megrendelés teljesíthető, Szolgáltató visszaigazolja azt Megrendelő részére, mely visszaigazolás tartalmazza a teljesítés részleteit és a fizetendő végösszeget. Megrendelő emailben megerősíti Szolgáltatót a megrendelés teljesítésének megkezdéséről, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.

7. Feldolgozás és teljesítés

A megrendelési igény elküldésére a weboldalon folyamatosan van lehetőség, a megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 16 óra között történik. A visszaigazolt megrendelések teljesítése 1‑20 munkanap.

8. Elállás

Elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket.

Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt Szolgáltatóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben vagy e-mailben). Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül Szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles Szolgáltató a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, a szállítás díj kivételével. Szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

 • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
 • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál

9. Garancia, jótállás

Szolgáltató hibájából eredő meghibásodás esetén Szolgáltató a megadott elérhetőségein nyújt tájékoztatást. A jogszabály szerinti féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályairól a 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezete rendelkezik.

10. Hibás teljesítés, felelősségvállalás

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Szolgáltató nem teljesít hibásan, ha Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett. Szolgáltató vállalja, hogy az esetleges hibás teljesítésével kapcsolatos minőségi kifogások intézésére vonatkozó, illetve kártérítési, kijavítási, árleszállítási kötelezettségére a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényt tekinti irányadónak.

Szolgáltató felelősségvállalása

Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az olyan hálózati működési hibákért, melyek akadályozzák a weboldal normális működését, a kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodásáért, bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztéséért, bármely szoftver nem megfelelő működéséért, bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményéért, amennyiben az nem Szolgáltatónál következett be.

Szolgáltató nem felelős továbbá a megrendelési igény Megrendelő által helytelenül megadott adatokból származó hibás teljesítésért, Megrendelő együttműködési kötelezettségének nem vagy hibás teljesítéséből, Megrendelő által küldött fájlok technikai és tartalmi hibáiból, a teljesítéshez szükséges fájlok hibás megküldéséből, továbbá a fájlok szerzői jogot sértő tartalmából eredő károkért, illetve egyéb Szolgáltatónak fel nem róható késedelmes teljesítésért, károkért.
Szolgáltató maximum a vállalási díj mértékéig vállalja az igazolt károk megtérítését. A teljesítéstől számított 6 hónapon túl a teljesítés hibája alapján sem kártérítési, sem egyéb igény nem érvényesíthető.

Egyéb rendelkezések

Egyik Fél sem felel jelen ÁSZF szerinti kötelezettsége nem vagy nem teljeskörű teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződési feltételek teljesítését.

11. Panaszkezelés

Panaszkezelés

A fogyasztói panaszügyintézés elektronikus úton, postai úton vagy telefonon történik a Szolgáltató 1. pontban megjelölt elérhetőségein munkanapokon 8 és 17 óra között.

Ha a panaszára adott válasszal nem elégedett, az alábbi szervekhez fordulhat:

 • Pest megyei Békéltető Testület: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal: 1088 Budapest, József krt.6.

Vitás ügyek

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Pest Megyei Békéltető Testület, illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló európai rendelet értelmében a fogyasztó jogában áll alternatív online vitarendezési fórum igénybevételére, amelyet az alábbi linken ér el: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2021.05.01.

Weboldalunkon a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket alkalmazunk.